Посольство України в Республіці Молдова

, Київ 13:03

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Молдовою

Українсько-молдовське торговельно-економічне співробітництво

За даними Державної служби статистики України, загальний обсяг торгівлі (товари і послуги) між Україною та Молдовою за результатами 2016 року склав 785,2 млн. дол. США.

При цьому торгівля товарами становила 528,8 млн. дол. США, у тому числі експорт - 481,2 млн. дол. США (зменшення порівняно з 2015 роком на 8,2%), імпорт - 47,6 млн. дол. США (збільшення на 15,5%).

Торгівля послугами – 256,4 млн. дол. США, у тому числі експорт – 75,1 млн. дол. США (збільшення порівняно з 2015 роком на 87,7%), імпорт - 181,3 млн. дол. США (збільшення у 5,6 рази).

Основними товарами, які поставлялися до Молдови, залишались продукція агропромислового комплексу, цигарки, вироби з металу, продукція будівельної та хімічної галузей. У другій половині 2016 року відновилась позитивна динаміка низки ключових товарних позицій експорту з України як продовольчої (зокрема, солоду, насіння соняшника, маргарину, кондвиробів з цукру, шоколаду, вод, пива), так і непродовольчої  (зокрема, засобів захисту рослин, прокату плоского, прутків із заліза, дроту з вуглецевої сталі, металоконструкцій) груп. Водночас, певний негативний вплив на обсяги українського експорту мала Постанова Уряду РМ №576 від 06.05.2016 р. «Про запровадження торговельних заходів із захисту внутрішнього ринку» стосовно низки позицій м'ясо-молочної продукції та портландцементу походженням з України. Зокрема, експорт молока та вершків згущених скоротився на 18,7%, кисломолочних продуктів – на 25,0%, морозива – на 28,3%, портландцементу – на 33,2%.

Основними товарами, що імпортувались Україною з Молдови, залишались продукція рослинництва, вино та етиловий спирт. У 2016 році суттєво збільшились обсяги імпорту з РМ пшениці, вин виноградних, кукурудзи, винограду, ліків, тканин бавовняних. Водночас, порівняно з 2015 роком мало місце скорочення обсягів поставок ячменю, насіння соняшнику, спирту етилового. 

Станом на 01.10.2016 р. прямі інвестиції з РМ в економіку України (акціонерний капітал, боргові інструменти) склали 22,4 млн. дол. США, збільшившись  порівняно з 01.01.2016 р. на 0,4 млн. дол. США або ж на 1,8%.

Прямі інвестиції з України в економіку Молдови (акціонерний капітал) станом на 01.10.2016 р. складали 7,4 млн. дол. США, зменшившись порівняно з 01.01.2016 р. на 0,4 млн. дол. США або ж на 5,1% (повні дані щодо українських інвестицій в економіку РМ вилучено з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації).

Основним інструментом розвитку співпраці між Україною та Республікою Молдова у економічній царині є Міжурядова українсько-молдовська змішана Комісія з питань торговельно-економічного співробітництва (голова української частини - Перший віце-прем’єр-міністр, Міністр економічного розвитку і торгівлі С.Кубів; голова молдовської частини - Віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки РМ О.Калмик; 13-те засідання Комісії відбулось 10-11 листопада 2011 р. у м.Кишинів).

15 листопада 2016 р. у м.Кишинів проведено робочу зустріч співголів Комісії, у ході якої обговорено актуальні питання двостороннього порядку денного у торговельно-економічній, інфраструктурній, енергетичній, екологічній сферах, а також питання, що входять до т.зв. «пакетних» домовленостей.

Зокрема, пріоритетними напрямками у сфері інфраструктури визначено відкриття мостового переходу «Бронниця (Вінницька область) - Унгурь (Молдова)» для руху легкового та пасажирського автотранспорту, відновлення залізничної ділянки «Березине (Одеська область) - Бесарабяска (Молдова)», а також переведення у практичну площину проекту будівництва нового мосту через Дністер «Ямпіль (Вінницька область) - Сорока (Молдова)»;  в енергетичній сфері - відновлення поставок української електроенергії на ринок Молдови, продовження робіт за проектом синхронного об’єднання української та молдовської енергосистем з Континентальною європейською енергосистемою ENTSO-E.

Чергове, 14-те засідання Комісії має відбутись протягом 2017 року.

 

Економічний бюлетень Посольства

 

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ УКРАЇНИ

 

ФОРУМИ, ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВІ ЗАХОДИ:

 

ТЕНДЕРИ в МОЛДОВІ

Європейський банк реконструкції та  розвитку (ЄБРР) оголосив про проведення тендеру у рамках проекту  «Розвиток водопостачання м.Кишинів» (СDP).

Номер проекту – 44027.

Загальна вартість проекту – 59 млн. євро.

Дата оголошення – 14.02.2017 р., дата завершення – 14.02.2018 р.

Тендерна документація буде розглядатись до кінця квітня ц.р.

У рамках проекту передбачається відновлення водопровідних мереж, реконструкція насосних станцій, реконструкція очисних споруд, закупка технічного обслуговування та обладнання для виявлення витоків, а також спеціалізованих транспортних засобів для експлуатації та технічного обслуговування систем.

Контактні дані: м.Кишинів, MD-2005, Республіка Молдова, вул. Албішоара, 38, Тел.: (+373) 22-857-686, 22 -857-681,     Факс: (+373) 22-857-694, e-mail: nlipca@acc.md, Natalia Lipca.

Більш детальна інформація міститься за посиланням http://www.ebrd.com/work-with-us/procurement/p-pn-170214b.html

 

ПЕРЕВІРКА ДІЄЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

În prezent în Ucraina au fost creat un şir de resursele de Internet gratuite cu ajutorul cărora agenţi economici din Republica Moldova, precum şi persoanele fizice şi juridice interesate pot verifica toate datele legate cu activitatea agenţilor economici din Ucraina, şi anume:

https://usr.minjust.gov.ua/ - Registru unic al persoanelor fizice şi juridice – întreprinzători şi organizaţii publice (informaţia de bază privind persoanele fizice şi juridice – întreprinzători);

- http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html - Registru unic de licenţă (informaţia privind licenţele posedate de către agentul economic);

- http://sfs.gov.ua/businesspartner - Registru al Serviciului fiscal de stat al Ucrainei „Partener de afaceri” (informaţia privind evidenţa agentului economic la autorităţile fiscale);

- http://www.reyestr.court.gov.ua/ - Registru unic de stat al deciziilor judecătoreşti (informaţia privind existenţa deciziilor judecătoreşti privind agentul economic în toate instanţele judecătoreşti din Ucraina);

-  http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157 - Serviciul de căutare al Judecătoriei economice superioare a Ucrainei (verificarea informaţiei privind procedura de faliment iniţiată asupra agentul economic).

 

На сегодняшний день в Украине создан ряд бесплатных интернет-ресурсов, посредством которых субъекты хозяйственной  деятельности Республики Молдова, юридические и физические лица могут проверить те или иные аспекты право- и дееспособности украинских субъектов хозяйственной деятельности. Это, в частности:

https://usr.minjust.gov.ua/ - Единый реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (базовая информация относительно юридических и физических лиц – предпринимателей);

- http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html - Единый лицензионный реестр (информация относительно наличия у субъекта хозяйственной деятельности лицензий);

- http://sfs.gov.ua/businesspartner - Сервис Государственной фискальной службы Украины «Бизнес-партнер» (информация относительно пребывания субъекта хозяйственной деятельности на учете в налоговых органах);

- http://www.reyestr.court.gov.ua/ - Единый государственный реестр судебных решений (информация о наличии судебных решений  относительно субъекта хозяйственной деятельности во всех судах Украины);

-  http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157 - Поисковый сервис Высшего хозяйственного суда Украины (проверка информации относительно нахождения  субъекта хозяйственной деятельности в процедуре 

 

ПРОПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ:

Regions of Ukraine:

 

Вересень 2017 року

Перечень экспортоориентированных предприятий:

 

1. Украинская компания ООО «Крупьяный тик» специализируется на строительстве и реконструкции элеваторных комплексов.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

Украина,  г. Кировоград, пр-т Инженеров, 11, Тел.: +38(0522) 359050.

Full name of the company, year of foundation *

“KRUPYANIY TIK” LLC, 2004

ID (registration) code *

37298050

Head of the company *

Sokolovskii Olexander Grigorovitch

Products offered for export *

Millet, polished peas, wheat groats, peeled barley, pearl barley, corn grits (groats), wheat flour

Name and code of the product in accordance with the HCDCS (Harmonized commodity description and coding system) *

11031990 - Millet

07131090 - Polished peas

11031190 - Wheat groats

11031930 - Peeled barley

11031930 - Pearl barley

11031390 - Corn grits (groats)

11010015 - Wheat flour        

Available quality certificates, permits, licenses etc.

This group of products is not subject to licensing and quoting in Ukraine. Quality certificates are available.

Countries where the company currently sells its products

Poland, Estonia, Netherlands, CzechRepublic, Lithuania, Latvia

Approximate prices, volume and terms of supply

Essential terms and conditions of the contract will be sent in the commercial offer on request

Contact information (mail address, website, e-mail, phone, fax, English speaking contact person) *

11, Inzheneriv av., Kropyvnytsky, 25014 Ukraine

Tel. / Fax: +38 0522 35 90 50

http://khlibodar.com.ua

E-mail: krupyaniytik@gmail.com

Sokolenko Sergii – Head of Marketing and Sales Department

E-mail: tradeinvestkr@gmail.com

Additional useful information, comments

The company is a part of the Holding “Khlibodar” and has taken the leading position in the field of production and business activity in Ukraine for 13 years. The company’s core activities are: wholesale trade of grain, pulse, oil crops and their derivative products both in the domestic and foreign markets; elevator services; provision of container terminal services; transport and forwarding services.

Advantages:

Proven quality of products;

All products meet the national standards;

Availability of own grain storage and container terminal;

Experience in the field of export-import operations

  

2. Украинская компания ГП «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» осуществляет заготовку, хранение, продажу и поставку водным, ж/д, авто – транспортом зерновых, масличных урожая 2017 в минимальном ежемесячном объеме от 1000 тонн.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

76495, Украина, г. Ивано-Франковск, с. Мыкытынци, ул. Юности, 2В,
е-mail: kabanov@khp.if.ua, Whatsapp, Viber, imo, Telegram: +380639526232 .

ГП «Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов» осуществляет заготовку, хранение, продажу и поставку водным, ж/д, авто – транспортом зерновых, масличных урожая 2017 в минимальном ежемесячном объеме от 1000 тонн. Предприятие активно сотрудничает с местными производителями.

Также перерабатывает зерновые и изготавливает муку пшеничную высшего и первого сортов, муку ржаную, а также отруби гранулированные на базисе франко-вагон (FCA), с доставкой (CPT) – вся Украина и экспорт на условиях DAP, FOB, CIF (Incoterms 2010).

Полное коммерческое предложение (FCO) на официальный запрос (LOI). 

Качественные показатели: 

Мука пшеничная:

Наименование продукции

Влажность, %

Белизна, ед.

Клейковина, %

ИДК, ед.

Мука высшего сорта

14,5 – 15,0

58 – 60

24

65

Мука первого сорта

14,5 – 15,0

47 – 48

25

70

Остальные показатели соответствуют условиям ДСТУ 46.004-99. 

Отруби пшеничные гранулированные:

Цвет – красно-желтый с серым оттенком, запах – свойственный отрубям, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый.

Массовая доля влаги: 14,0 – 15,5%.

Массовая доля сырого протеина:14,08 – 14,26%.

Массовая доля сырой клетчатки: 8,6 – 8,8%.

Диаметр гранул: 9,7 мм.

Длина гранул: 17,6 – 18,6 мм.

Остальные показатели соответствуют условиям ТУУ 20047943-003-99.

Идея цены на условиях поставки FCA (Инкомтермс 2010)

Наименование продукции

Цена за тонну продукции

USD

Возможные объёмы поставок в месяц/тыс. МТ

Мука высшего сорта

215

2500 и более

Мука первого сорта

210

1500 и более

Отруби пшеничные гранулированные

125/135

3000 и более

Кормовая смесь универсальная (отруби пшеничные 70% + пшеница фуражная 30%)

155

3000 и более

 Больше на сайте: http://ifkhp.0342.ua

 

 

Травень-червень 2017 року

1. Украинская компания ООО «Торговый дом Руд Екзост Систем» специализируется на производстве товаров бытового предназначения и промышленных станков.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

Украина,  г. Днепр, ул. Юрия Савченка, д. 9, Тел.: +380 (50) 638-20-21,  +380 (63) 028-12-81,  Skype: vs-ludmila.

FORM OF THE COMMERCIAL OFFER

Full name of the company, year of foundation * “Trade House Rud Exhaust System” LLC, 2016
ID (registration) code * 41058015
Head of the company * Mr. Yuriy Rud
Products offered for export * Convective heating wood stoves and accessories
Name and code of the product in accordance with the HCDCS (Harmonized commodity description and coding system) * convective heating wood stove 73218900convective heating wood stove with cooking top 73211190stovebase 73219000wood stove for cooking dishes “Baker” 73211110wood stove for cooking dishes “Roma” 73211110
Available quality certificates, permits, licenses etc. Certificate No. 0033/104/2015
Countries where the company currently sells its products The  Netherlands, South Korea, Jordan, Latvia
Approximate prices, volume and terms of supply  According to the Contract
Contact information (mail address, website, e-mail, phone, fax, English speaking contact person) * e-mail: rudtradehouse@gmail.comPhone number: +380 50 638 20 21Website: www.rudwoodstove.comEnglish speaking contact person: Liudmila Rud
Additional useful information, comments “Trade House Rud Exhaust System” is specialized in manufacturing heating convective wood stoves with cooking top and without it. Wood stoves operate on solid fuel and can heat accomodations with the volume from 100 m3 to 1500 m3. Wood stoves of Rud Exhaust System manufacturing are quite economical due to the special technology of burning. Multisample inspection at all stages confirms high quality of the products.

2. Украинская компания ООО «Укртехнофудз» специализируется на производстве пищевого оборудования.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

Украина, Киевская область, Киево-Святошинский район, Михайловская Рубежовка, Урочище Потоки, 2. Тел.: +38 (044) 585-17-01, +38 (044) 585-17-02

+38 (067) 833-34-97, е-mail: info@utf.ua.

3. Украинская компания ООО «Юкрейниан Солюшнс» производит минеральную воду и спиртные напитки.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Тел.: +380632842267, е-mail: skrypchenko@ukrainiansolutions.com .

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

Full name of the company, year of foundation * TOV “Ukrainian Solutions”, 2017
ID (registration) code * 41341426
Head of the company * Oleksandr Danylchuk
Products offered for export * Mineral natural hydrocarbonate sodium boric medicinal-drinking water
Name and code of the product in accordance with the HCDCS (Harmonized commodity description and coding system) * 220110
Available quality certificates, permits, licenses etc. mineral water - ДСТУ-878-93
Countries where the company currently sells its products Belarus, Poland
Approximate prices, volume and terms of supply 0,26$/1,5 litreFOB (by sea, by trucks, by train)
Contact information (mail address, website, e-mail, phone, fax, English speaking contact person) * info@ukrainiansolutions.comukrainiansolutions.com+380632842267 – Maksym Skrypchenko
Additional useful information, comments

4. Украинская компания ООО «Ladyroom» занимается производством мебели.

Контактные данные:

Тел.: +380636732022, +380501344800, e-mail: galushko1963@ukr.net,
веб-сайт: http://www.ladyroom.co.ua/index.html .

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

5. Перечень выставок и ярмарок в Украине в 2017 году можно найти на сайте http://rei.mfa.gov.ua/en.

 

Березень-квітень 2017 року

1. Украинская компания ПАО «Аграрний Фонд» - ведущий оператор аграрного сектора Украины. Целью деятельности «Аграрного фонда» является создание благоприятных условий для развития сельского хозяйства, функционирования рынка сельскохозяйственной продукции.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, 01001, г. Киев, ул. Б. Гринченка, 1, тел. +380 (44) 277 27 00,

факс. +380 (44) 277 27 07, info @ agrofond.gov.ua, press @ agrofond.gov.ua

 

2. ООО «ATON» - один из лидеров рынка отопительной техники Украины, основным направлением деятельности которой является продажа бытового и промышленного теплотехнического оборудования АTON на территории Украины и СНГ.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Тел.: +38 (044) 499-60-60, e-mail: info@aton.ua .

3. Украинская компания ООО «Торговый дом Одесского кабельного завода« Одескабель »» специализируется на реализации всего спектра кабельно-проводниковой продукции ведущих кабельных заводов Украины, России, Белоруссии.Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, г. Одесса, Николаевская дорога, 144, Телефон : +380 (48) 717-44-51, (068) 521-13-02, (050) 395-55-38, (050) 395-55-37, +380 (48) 717-44-51,
е-mail : tkachenko.td@gmail.com.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

 

Січень - лютий 2017 року

Украинская компания «АГРОЗООСВІТ» - специализуруется на производстве экологически чистых кормов для животноводства. Предприятие производит более 30 видов экологически чистых биологически ценных продуктов для кормления животных и птицы.  

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

Украина Херсонская область, г. Новая Каховка, ул. Первомайская, 42А

Тел./факс: +38 (05549) 7-12-86, Тел./моб: +38 (098) 341-69-23, Тел./моб: +38 (050) 536-66-34, E-mail: agrozoosvit@i.ua .

 

ООО «Гаруда-Инвест» является аутсорсинговой IT-компанией, специализирующейся на разработке программного обеспечения.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

Тел.: +38 095 924 16 45, e-mail: garuda.inv@gmail.com .

 

Украинская компания ООО «Укрзеленбуд» занимается системами автоматического управления наружным освещением «лунно-резонансное освещение «DymA».

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, г. Днепропетровск, ул. Косиора, 64. оф. 78. Тел.: +380953479898, e-mail: svitlomistam@i.ua, website: www.svitlomistam.prom.ua.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

 

Украинская компания ООО «ЛУБНИМАШ» (раньше ЧП «Завод Комсомолец») специализируется на проектировании, изготовлении и реализации оборудования для транспортировки, хранения, переработки зерна, зернопродуктов и других сыпучих материалов.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

Украина,  37500 Полтавская обл., г. Лубны, ул. Радянская, 110/1, Тел.: +38 (05361) 72596, +38 (05361) 72597, +38 (05361) 61015, Факс: +38 (05361) 72599.

 

Украинская компания ПАО «Хорольский механический завод» оказывает услуги по лазерному раскрою металла,  гибке металлических изделий самых сложных форм, токарной обработке, а также общий инжинирингработ.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

Украина, 37800, г.Хорол, ул. Небесной Сотни, 106.

Тел.: +380 5362 3-22-04, +380 5362 3-22-30; 3-22-93
+380 50-4030845, Факс: +380 5362 3-22-04, E-mail: office@mehzavod.com.ua .

 

Украинская компания ООО «Спецэлеватормельмаш» производит оборудование для переработки, очистки и сортировки зерновых культур и семян с использованием щадящих технологий.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, Тел.: + 38 057 780-91-53, Моб. +38 050 556-69-22, +38 095 342-72-04, e-mail: specmash@imperija.com , website: http://agro.imperija.com/index.php?r=1.1.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

 

Украинская компания ООО «Склопром» занимается производством декоративного стекла.

Контактные данные:

Украина, г. Харьков, пр-т Индустриальній, 3,
E-mail: skloprom@gmail.com, Тел./факс +38(057)7554994, Тел. +38-067-5759865, +38(067)5721221, www.skloprom.com.ua .

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

 

Commercial offers

Full name of the company, year of foundation *

The manufacturing company Agrozoosvit, Ltd. is on the market since October 8, 2010

ID (registration) code *

37171189

Head of the company *

Mr. Sergei Antonov, CEO

Products offered for export *

Agrozoosvit, Ltd. offers all types of compound feed for live-stock animals (cows, horses, rabbits, etc.), fish and poultry (broilers, laying hens, ducks, geese, quails, turkeys)

Name and code of the product in accordance with the HCDCS (Harmonized commodity description and coding system)*

2309.90.96.90

Available quality certificates, permits, licenses etc.

ISO 22000:2005

Countries where the company currently sells its products

 

Approximate prices, volume and terms of supply

 

Contact information (mail address, website, e-mail, phone, fax, English speaking contact person) *

Agrozoosvit, Ltd.

42A Pershotravneva Str., Nova Kakhovka, 74900,

Kherson region, Ukraine

Tel./fax: +38 (05549) 71286

E-mail: agrozoosvit@i.ua

Web: www.agrozoosvit.all.biz, www.agrozoosvit.com.ua

Contact person – Ms. Nadezhda Chystokhina, Manager

Mob. tel.: +38 (050) 5366634, +38 (098) 3416923

Additional useful information, comments

We offer only high-quality products.

Quality control of the output products and the raw materials is being carried out in the in-house laboratory (in accordance with the Specifications of Ukraine – ТУ У 10.9-67171189-002:2012).

The compound feed consists of:

-          cereals (wheat, barley, maize, oats);

-          proteins (soybean cake, sunflower cake, soybean meal, sunflower meal, fodder yeast, soybean concentrate, maize gluten, skimmed milk powder);

-          additives (amino acids, organic selenium, microelements, vitamins, antioxidants, enzymes, prebiotics, probiotics, phytobiotics, coccidiostatics, organic acids, adsorbents of mycotoxins, flavouring agents, sugar substitutes).

On a Customer’s request, we can produce compound feed following an individual receipt for any kind of live-stock animals, fish and poultry taking into account the technological requirements for the feeding.

 

Full name of the company, year of foundation *

ROBIN LLC (TM Amberwood Ltd.),

2016

ID (registration) code *

39627921

Head of the company *

Director – Oleksandr Kadubenko

Products offered for export *

Different types of PINE products: edged boards, beams, clear boards, lamellas and laminated scantlings for window and door / fresh, insecticide, kiln-dried (if required) softwood lumber.

Name and code of the product in accordance with the HCDCS (Harmonized commodity description and coding system) *

H.S. Code:

4403.21

4403.22

4407.11

Available quality certificates, permits, licenses etc.

FSC 100%

Countries where the company currently sells its products

Republic of Korea, Poland, Germany, France.

Approximate prices, volume and terms of supply

3000-5000 cub.m/month

EXW, FCA, Fob Odessa port

Contact information (mail address, website, e-mail, phone, fax, English speaking contact person) *

Oksana Novosyadlaya

Sales Department

Robin LLC (TM Amberwood Ltd.)

36 Bulvarno - Kudryavskaya St.

Kiev 01056, Ukraine
Emergency telephone: +380 (95) 77 99 489 (24 hours)

E-mail: sales@amberwood.com.ua

Web: www.amberwood.com.ua

 

Additional useful information, comments

Plant address:

4 Vokzalna st., Vokzal-Gorodnya village, Gorodnya 15100 Chernigiv region.

 

 

 

Презентация Львовской области:

https://drive.google.com/file/d/0BzKLKq2mhhK5ME8wSnJVVHZjd3c/view .

Промо-ролик о Львовской области:

https://drive.google.com/file/d/0BzKLKq2mhhK5bmtuR2g0SmhJUDA/view .

 

Грудень 2016 року

1. Украинская компания ООО «Шевченковский Завод Продтоваров» специализируется на  переработке зерновых культур и производстве таких продуктов как крупы и хлопья быстрого приготовления. Ккомпания также производит: муку, мюсли, итальянскиехлебные палочки "Гриссини" и «Итальянскую сушку».

Предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

Украина Киевская область с. Шевченково ул. Школьная, 31

Тел.: 38050462-38-13, сайт: http://shzpt.prom.ua/,
e-mail: bestvalera@gmail.com.

2. АО «Полтавский турбомеханический завод» - одно из базовых предприятий  концерна «Укрросметалл», специализирующееся на выпуске  узлов и деталей для ремонта и реконструкции паровых турбин, а также компрессорного оборудования и продукции литейного производства.

Предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: 

36029, Украина, г. Полтава, ул. Зеньковская, 6, Тел.: +38 (0532) 511-435;  511-377; 502-907, Факс: +38 (0532)  511-695, e-mail: market@ptmz.com.ua .

3. ООО "Промфактр" - украинская компания, которая специализируется на производстве низковольтного електрооборудования.

Предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина,50086, г. Кривой Рог, ул. Леонида Бородича, 7г, Тел.: +38 (056) 404-04-06, e-mail: s@promfactor.com, Факс: +38 (056) 404-79-92, 404-79-93.

4. Украинская компания ООО «Fruit Master Foods» специализируется на производстве и реализации соков, напитков, вин.

Предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

01133, Украина, г. Киев, ул. Евгена Коновальца, 44Б.
тел\факс +38 044 494 10 14, e-mail: kiev@jusso.ua.

5. Украинская компания ООО «Аграрный центр» специализируется на поставках овощей, фруктов, круп, муки, сахара, мяса, зерновых и масла (подсолнечное, соевое, рапсовое) в страны СНГ, ЕС, Ближнего и Дальнего зарубежья.

Предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, 01001, Киев, ул. Крещатик, 7/11, тел\факс +38 (044) 278 86 70, +38 (067) 189 80 70, e-mail: order@exportagro.com.ua,        www.exportagro.com.ua.

 

Вересень 2016 року

Украинская компания ООО «Lauffer Foods» входит в десятку перерабатывающих компаний Украины и является одним из мировых лидеров в сегменте изготовления муки и хлебобулочных изделий. Также компания является крупным производителем и экспортером продуктов масложирового направления. В состав группы входит ряд фабрик по производству майонеза, макаронных изделий, консервной и другой продукции.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные: Роман Качинский, директор, Тел.: +380667762718, сайт: www.lauffer.com , e-mail: kachinskiy@cns.net.ua.

Подробная информация по ссылке: https://mfa.gov.ua/mediafiles/sites/lithuania/files/Lauffer_Group_presentation.PDF

 

ПАО "Украинский научно-исследовательский институт по промышленной и санитарной очистке газов" (ЧАО "УкрНДИОГаз") является старейшей научным учреждением в Украине по вопросам научно-технического обеспечения разработки, исследований и внедрению пыле- и газоуловлювального оборудования.

Указанные на сайте предприятие заинтересовано в предоставлении своих услуг на рынке Молдовы.

Контактные данные: 

УкрНИИОГаз, Южное шоссе 1, 69032, Запорожье, Украина, niiogas@niiogas.zp.ua , тел. 061-223-90-39, факс 061-223-90-65  , igorsles@yandex.ru .

 

ООО "МКО" Агросервис" - украинская компания, которая специализируется на экспорте кукурузы, пшеницы и другой продукции украинского происхождения.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, г.Харьков, Харьковская обл., ул. Клочковская 110, e-mail: ukragrotrade@ukragrotrade.com , Тел.: +38067937-90-20, +38066575-35-45, +38050406-36-85.

 

Украинская компания ПАО «Киев хлеб» занимается производством и продажей высококачественной хлебобулочной продукции.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

04080, г. Киев, ул. Межигорская, 83, Тел. / Факс: + 38044277 70 31 e-mail: Ashargorodskiy@khleb.com.ua , Web: http://kyivhlib.com.ua/ukr/contact .

 

ООО «ИНСТИТУТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТРАНСПОРТА» выполняет весь комплекс инженерных изысканий, включая геодезические, геологические, экологические и гидрометеорологические изыскания, и разрабатывает проектно-сметную документацию для строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, автомобильных дорог, промышленного и гражданского строительства. 

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

Контактные данные:

61045, Украина, г. Харьков, ул. Отакара Яроша, 18, Тел.: +38 (057) 763-10-37, +38 (057) 763-24-45, +38 (057) 763-24-46, +38 (050) 309-76-39, e-mail: office@ipit.ooo.

 

Червень 2016 року

The National Research and Information Center for Monitoring International Commodity Markets “DZI” please let me present the export products catalogue “Electronic & Electrical engineering”. This catalogue is a pilot issue out of a series of publications dedicated to the goods that have a potential to be exported from Ukraine and, first of all, will introduce the scientific and R&D potential of the high tech industry (Download PDF-file).

 

Травень 2016 року

1. Украинская компания ПАО «Оболонь» специализируется на производстве и реализации слабоалкогольных напитков, пива, минеральных вод и снэков.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

 Контактные данные:

Украина, 04655, г. Киев, ул. Богатырская, 3, Тел.: +38 (044) 414 13 39, (044) 412-84-10, Факс: (044) 412-76-03, www.obolon.ua/ , e-mail: export@obolon.com, rakov@kiev.obolon.ua.

2. Украинская компания ЧП «Ювента» - специализированное предприятие по производству сельскохозяйственной техники.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

 Контактные данные:

Украина, 736008, г. Полтава, Полтавская обл., ул.Комарова, 7,
Тел.: +38(050)327-79-99, адрес сайта: http://uventa.uaprom.net/ .

 

3. Украинская научно-производственная компания "Агро-Вигс" специализируется на разработки и производстве высокотехнологичного оборудования для послеуборочной обработки урожая.

 Контактные данные:

Украина, 61105 г. Харьков, ул. Зерновая, д. 2, Тел.: +38 (066) 724-18-36

+38 (096) 031-31-41, Моб.: +38 (097) 23-70-716, +38 (066) 724-18-36, е-mail: info@agro-vigs.com .

 

4. Украинская компания ООО «Ваншида-Украина» занимается производством и продажей установок для переработки металлолома: стационарные и мобильные пресс-ножницы, прессы для пакетирования лома, прессы для брикетирования стружки, аллигаторные ножницы, магнитные шайбы, шредеры и измельчители и др.

 Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

 Контактные данные:

02660, Украина, г.Киев, ул. Магнитогорская, 1, Тел./Факс: + +38(044)225-42-34, e-mail: info@wanshida.com.ua .

 

5. Украинская компания «Business Sharks» специализируется в области проектного менеджмента, маркетинга, инвестиционного менеджмента, хедхантинга, создания веб-проектов и разработки программного обеспечения.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своих услуг на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Телефон: +38 (068) 717-30-02, e-mail: info@b-sharks.com , tatiana_kravchenko@b-sharks.com . 

Более подробную информацию о проектах компании и ассортименте предоставляемых услуг можно найти на сайте http://mfa.gov.ua/en/news-feeds/foreign-offices-news/46403-investment-projects--company-business-sharks, а также по ссылке: http://rei.mfa.gov.ua/en/foreign-business/foreign-proposals .

 

Квітень 2016 року

Каталог  української експортної продукції приладобудівельної галузі «Electronic & Electrical engineering», підготовлений ДП «Держзовнішінформ».

Більш детальну інформацію можна знайти за посиланням:

http://rei.mfa.gov.ua/en/foreign-business/foreign-proposals (Electronic and electrical engineering)

та

http://rei.mfa.gov.ua/en/news/council-news/46406-export-products-catalogue-electronic--electrical-engineering.

 

Березень 2016 року

1. Украинская компания ООО «ТК-Домашний текстиль» специализируется на производстве и реализации всего ассортимента домашнего текстиля: постельное белье, одеяла, подушки, наматрасники, махровые полотенца, пледы, матрасы, домашняя одежда, отельная продукция, стеганые ткани, а также услуги по стеганию.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, 02152, ул. Сортировочная, 2, Киев, Тел.: +38(044) 594-52-87, моб. +38(050)72-17-999, e-mail: spalamarchuk@tk-domtex.com.ua , website: www.tk-domtex.com.ua .

 

2. Украинская компания ПАО «Кременчугский сталелитейный завод» - специализированное предприятие по производству литых деталей для двухосных и трехосных тележек грузовых вагонов, автосцепного устройства, литья для автомобилей «КрАЗ», различных отливок для других предприятий промышленности и для собственных ремонтных нужд.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, г. Кременчуг, Полтавская обл., Тел.: +38 (05366) 6-03-85,
+38 (05366) 6-02-16, 6-11-02 ,факс (05366)6-00-18,
E-mail: ksz@steel.pl.ua, litvinenko@steel.pl.ua, Адрес сайта: www.steel.pl.ua .

 

3. Украинская компания "Чумак"  - компания национального уровня, одно из крупнейших предприятий  в Украине. Основная деятельность компании – производство продуктов питания. "Чумак" предлагает потребителям кетчупы, соусы, майонезы, томатную пасту, соки, подсолнечное масло, консервированные овощи и макаронные изделия.

Контактные данные:

74800, Украина, ул. Козацкая, 3, г. Каховка, Херсонская область, Тел.: +38 (0552) 448-500, Факс: +38 (0552) 448-550, E-mail: office@chumak.com

Коммерческий офис, г. Киев
ул. Дегтяревская,52, 1-й этаж, г.Киев, 04112, Украина
Тел.: +38 (044) 35 - 407 - 00
Факс: +38 (044) 35 - 407-01
E-mail: kiev.office@chumak.com, DKatasonov@chumak.com

 

4. Украинская компания ООО НПП «СТАЛЬ-КАНАТ» - занимается производством метизных изделий, стальной фибры.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

49040, Украина, г.Днепропетровск, просп.Гагарина, 84А/36, Тел./Факс: +38 (0562) 33-71-63, e-mail: ferrosplav@ukr.net .

 

5. Украинская компания ООО «Снэк Экспорт» один из крупнейших украинских холдингов на рынке снэков.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

49000, Украина, г. Днепропетровск, пр-т Кирова, 101

Телефон: +38 (056) 7700886, +38 (056) 7326474, Факс: +38 (056) 7904480

 

6. Украинская компания ООО «Винил» является признанным лидером рынка обоев не только в Украине, но и в странах СНГ и Европы.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

49057, Украина, г. Днепропетровск, ул. Героев Сталинграда, 174

Телефон: +38 (056) 7766262, Факс: +38 (056) 7766262

7. Украинская компания ГП "Артемсоль"  - занимается добычей, переработкой и реализацией соли. Производственная мощность предприятия - более 7 млн. тонн в год. Продукция предприятия - экологически чистая каменная соль, качество которой подтверждают многочисленные отечественные и зарубежные награды.

Контактные данные:

84545, Украина, Донецкая область, г. Соледар,ул. Чкалова, 1а. Тел.: +38(0627)44-25-00, е-mail: salt@artyomsalt.com

 

8. Украинская компания ООО «Ванаков» - занимается поставкой крупной и очищенной фракции подсолнечника.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

73000, Украина, г.Херсон, ул.Ракетная, 110, Тел.: +38 (095) 287 10 11
+38 (066) 999 88 44, skype: trade.vanakov, e-mail: 
trade@vanakov.com .

 

9. Украинская компания ЧАО «УКРАИНСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ И САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ ГАЗОВ» производит газоочистное оборудование, каплеуловители, занимается разработкой нормативно-технической документации, а также изготовлением, монтажем металлоконструкций и оборудования любой сложности.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

69032, Украина, г. Запорожье, шоссе Южное, 1, Тел.: +38 (0612) 239038, +38 (061) 2125625, Факс: +38 (0612) 125625

 

10. Украинское предприятие ООО «АКВАФРОСТ» производит рыбные пресервы, крабовые палочки и прочие.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

36800, Украина, г.Киев, Столичное шоссе, 100 Тел.: (044) 499 22 45, (044) 499 22 45, e-mail:  office@vodnyj-mir.ua  

65078, Украина, г.Одесса, ул.Терешковой, 15, Тел.: (048) 714 63 65, (048) 714 63 68.

 

11. ООО "Родной продукт" предлагает различные формы сотрудничества – реализацию фасованной продукции собственных торговых марок, изготовление фасованной продукции под СТМ, реализацию весовой продукции по направлениям мука, крупы, рис, макаронные изделия из мягких и твердых сортов пшеницы.

Контактные данные:

49074, Украина, г. Днепропетровск, а/с 25, т. 056-736-22-80, e-mail: office@rodnoyproduct.com .

Более подробную информацию о компании и ассортименте продукции можно найти на сайте http://www.rodnoyproduct.com.ua.

 

12. Украинское предприятие АО «Полтавский турбомеханический завод» - одно из базовых предприятий  концерна «Укрросметалл», специализирующееся на выпуске  узлов и деталей для ремонта и реконструкции паровых турбин, а также компрессорного оборудования и продукции литейного производства.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

36029, Украина, г. Полтава, ул. Зеньковская, 6, Тел.: +38 (0542) 674-199;  511-377; 502-907

Факс: +38 (0532)  511-695, e-mail: mez@nicmas.com, market@ptmz.com.ua , сайт http://old.ptmz.com.ua/ .

 

Более детальную информацию о всех коммерческих предложениях украинских компаниях можно найти по ссылке: http://rei.mfa.gov.ua/en/foreign-business/foreign-proposals

 

Лютий 2016 року

Украинская компания ООО «Укрзеленбуд» занимается системамы автоматического управления наружным освещением «лунно-резонансное освещение «DymA».

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, г. Днепропетровск, ул. Косиора,64. оф. 78. Тел.: +380953479898, 
e-mail: svitlomistam@i.ua , website: www.svitlomistam.prom.ua .

 

Украинская компания "Амгуема" производит машины для сортировки, измельчения, смешивания, машины и оборудование для пекарен, оборудование для переработки фруктов, орехов или овощей.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Адрес: 49026, , г. Днепропетровск, ул. Обоянская, 2/121, Тел.: +38 (056) 744-24-99
Факс: +38 (056) 371-37-20, E-mail: amguema@ua.fm, Адрес сайта: www.amguema.com .

 

ООО "Укрпиастрелла"  - завод-производитель керамической плитки грес - керамогранита с производственной мощностью 2,5 млн. кв.м. керамической плитки в год (около 200 000 кв.м. в месяц). Продукция компании производится по итальянской технологии на итальянском оборудовании и сертифицирована в Украине и странах СНГ.

Контактные данные:

01013, Украина, г.Киев, ул.Стройиндустрии,7
tel: +380 (44) 545-70-58 – Секретарь, tel: +380 (44) 545-73-74 - Отдел сбыта, tel: +380 (44) 255-14-78 – Бухгалтерия, fax: +380 (44) 545-73-74, e-mail: piastrella@piastrella.com.ua .

 

Украинская компания ПАО «Гемопласт» - производитель изделий медицинского назначения. Шприцы однократного применения и устройства для переливания крови и растворов - основные изделия, выпускаемые заводом. Кроме этого - катетеры, зонды, медико-лабораторные изделия, а также сотни изделий из пластмасс немедицинского назначения (не для медицины).

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, Одесская область, 67700, г. Белгород-Днестровский, ул. Маяковского, 57. Тел.: +38 (04849) 315-62. Факс: +38 (04849) 315-02, e-mail: hemo@hemoplast.ua www.hemoplast.ua .

Более подробную информацию о компании и ассортименте продукции можно найти на сайте http:// www.hemoplast.ua .

 

Украинская горнодобывающая компания ОАО «Стрыжавский карьер» заинтересована в налаживании деловых связей с молдавскими предприятиями.

Контактные данные:

Украина, Винницкая обл., смт. Стрижавка, ул. Киевская,, тел. +38043258-50-22, факс: +38043258-50-22.

 

Украинская компания «Интерстарч Украина» специализируется на производстве и продаже продукции предприятий «Днепровский крахмало- паточный комбинат» (пос. Днепровский); «Интеркорн Корн Просессинг Индастри» (г.Днепропетровск); INTERSTARCH GmbH, (Alttroglitz, Германия).

Контактные данные:

Украина, Киев, Алма-Атинская, 8, Тел.:044-3517768, Факс:044-3517381.

Более подробную информацию о компании и ассортименте продукции можно найти на сайте http://interstarch.infocompany.biz/ .

 

Украинская компания «Hire Ukrainians Software» предлагает услуги по развитию современного программного обеспечения.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Более подробную информацию о компании и ассортименте продукции можно найти на сайте  http://www.hireukrainians.com.ua/ .

 

Украинское предприятие ООО «Дукор» производит и импортерует товары для строительства, развлечения и спорта. Под торговой маркой KIDIGO компания предлагает лучший спектр детских, спортивных комплексов и оборудования, уличной мебели.

Контактные данные:

Украина, г.Киев, Брест Литовское шоссе, 8а, оф. 509, Тел. +38044593-88-25.

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Более детальную информацию можно найти по ссылке: http://rei.mfa.gov.ua/en/foreign-business/foreign-proposals .

 

Украинская компания производит фарфоровую посуду под торговой маркой «Петрикивкий сервиз». Деятельность фабрики сконцентрирована на производстве оригинальной посуды ручной работы высокого качества.   (коммерческое предложение и каталог продукцииможно найти по ссылке http://rei.mfa.gov.ua/en/news/council-news/43009-commercial-offerbrand-petry).

Указанное предприятие заинтересовано в продвижении своей продукции на рынок Молдовы.

Контактные данные:

Украина, Днепропетровская обл., с. Червонопартизанское, ул. Щорса,14. Тел.: +380967503933, e-mail: petrykyvka@mail.ua, website: www.petrykyvka.prom.ua

 

ТОВ "Родной продукт" предлагает различные формы сотрудничества – реализацию фасованной продукции собственных торговых марок, изготовление фасованной продукции под СТМ, реализацию весовой продукции по направлениям мука, крупы, рис, макаронные изделия из мягких и твердых сортов пшеницы.

Контактные данные:

49074, Украина, г. Днепропетровск, а/с 25, т. 056-736-22-80, e-mail: office@rodnoyproduct.com .

Более подробную информацию о компании и ассортименте продукции можно найти на сайте http://www.rodnoyproduct.com.ua.

 

ООО «РОТРЕЙД» занимается экспортом натурального мёда и медовой продукции.

Контактные данные:

Украина, г. Киев, ул. Красноткацкая 59А, Тел.: +38-(097) 58-85-233,
e-mail: rotrade10@gmail.com.

 

ПАО «Харьковский плиточный завод» производит керамическую плитку.

 Контактные данные:

Украина, г. Киев, ул. Машиностроительная 50, Тел.: +38-(044) 40-80-900,
факс: +38-(044) 40-84-668, e-mail: info@goldentile.com.ua .

Более подробную информацию о компании и ассортименте продукции можно найти на сайте http://www.plitka.kharkov.ua/ .

 

В Харьковской ОДА создано инвестиционный и внешнеэкономический портал региона (http://www.invest.ks.ua/ ), на котором размещено электронный каталог местных субъектов хозяйственной деятельности, а также материалы о инвестиционном потенциале Херсонщены.

 

До 2016 року

 

«День» - щоденна українська газета, що виходить на трьох мовах: українською, російською та англійською. «День» містить у тому числі оцінки того, що відбувається експертами, коментарі з різних точок зору.

З весни 1999 р. газета, перша в Україні, стала членом газетної асоціації «Синдикат». Проект «Синдикат» - міжнародна газетна асоціація, яка існує з 1994 року. Газета «День» об'єднує рівноправних партнерів, серед яких і такі, як французькі «Le Figaro» і «Le Monde», австрійська «Der Standard», німецькі «Die Welt» і «Handelsblatt», британська «Guardian», італійська «Corriere della Sera» і набагато менш тиражні і відомі у світі газети.

Однією з «візитних карток» газети є серія «Бібліотека газети День» - збірки історичних нарисів про білі сторінки історії, які виходять під загальною редакцією головного редактора Лариси Івшиної.

З початку 2004 р. кожен номер (крім п'ятниці) виходить сторінка «Економіка», на якій друкуються статті економічних журналістів та аналітиків, огляди ринків, новини діяльності провідних компаній, коментарі до законодавчих актів.  

Фірмовий стиль «День» - політична та економічна аналітика.

«День» має стійкий високий рейтинг на Україні і за кордоном. Видання неодноразово займало призові місця на різноманітних конкурсах, зокрема, визнано «Газетою року» Загальнонаціональної програми «Людина року-97».

Щоденна українська газета «День» пропонує наступне:

1. Можливість підписки на електронну версію газети (вартість читання номера - 0,99 дол. США; вартість передплати на місяць - 29,95 дол. США) на сайті всесвітнього електронного лідера з розповсюдження преси NewspaperDirect - www.newspaperdirect.com :

- російська мова - http://www.pressreader.com/ukraine/den   

- англійська мова - http://www.pressreader.com/ukraine/the-day-ukraine  

2. Можливість встановлення програми "PressReader" на своєму мобільному пристрої для швидкого доступу до контенту газети.

3. Надання електронної бази адрес організацій, установ, навчальних закладів для розсилки анонсу газети «День».

4. Медіа підтримка - можливість розміщення банерів, статей та інформаційних матеріалів газети на сайтах новин країни, з метою масового інформування людей про події в Україні з першоджерел.

Контактна інформація: 03115, Україна, Київ, проспект Перемоги, 121д;
тел: +38 (044) 303-96-70, факс.: +38 (044) 303-94-20; контактна особа: Анна Макогончук; е-пошта: chedit@day.kiev.ua ; веб-сайт: http://www.day.kiev.ua/ru

 

ТОВ «Електропівденмонтаж» є спеціалізованою організацією, що виконує електромонтажні та пусконалагоджувальні роботи на об'єктах електропостачання: на електростанціях всіх типів включаючи атомні, трансформаторні підстанції і установки, на зовнішніх і внутрішніх електричних мережах промислових підприємств, будівель і споруд, а також систем автоматики технологічних процесів та інженерного обладнання підприємств, включаючи енергетичне обладнання атомних установок на території України і за кордоном.

За роки роботи на підприємстві сформувався колектив досвідчених фахівців і менеджерів у сфері енергетичного будівництва в кількості 200 осіб.

Підприємство також пропонує послуги на ринку праці.

Виконання електромонтажних та налагоджувальних робіт електрообладнання:

- електростанцій всіх типів, у тому числі і атомних;

- трансформаторних підстанцій та розподільчих пристроїв напругою до 750 кВ включно;

- промислових підприємств;

- об'єктів соціально-побутового призначення;

- систем освітлення.

Монтаж струмопроводів будь-якого типовиконання напругою від 0,4 до 30 кВ.

Виконання робіт по монтажу контрольно-вимірювальних приладів і автоматики (електромонтажні та слюсарні роботи):

- систем автоматизації технологічних процесів промислових підприємств;

- систем автоматизації технологічних процесів енергетичного устаткування електростанцій всіх типів, у тому числі атомних.

Поставка електричного обладнання та кабельно-провідникової продукції.

Проектування зовнішніх і внутрішніх систем електропостачання, електроосвітлення, розробка електрощитового устаткування.

Компанія «Електропівденмонтаж» зацікавлена у налагодженні торговельно-економічних відносин з потенційними компаніями і підприємствами Республіки Молдова.

Контактна інформація: Україна, м. Харків, вул. Каштанова 16а; тел/факс: +38 (057)775-12-12; е-mail: kolikov60@rambler.ru, kolikov_ev@mail.ru; info@eum-ua.com; веб-сайт: http://www.eum-ua.com/

 

ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» - більше 30-ти років спеціалізується на виробництві якісних гальмівних колодок і накладок, які застосовуються практично у всіх видах автомобільної техніки-вантажних автомобілях, автобусах, с/г техніки, з/д транспорті, шахтних і бурових установках як українського, так і імпортного виробництва.

Серед клієнтів ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» найбільші автовиробники із понад 20-ти країн світу: МАЗ, АвтоКрАЗ, ХТЗ, БелАЗ, Тюменський машинобудівний завод, залізниці СНД та багато інших.

В кінці 2012 року підприємством розпочато серійний випуск колодок дискового гальма, а також накладок барабанного гальма на безасбестовій основі для імпортної комерційної і пасажирської автотехніки під торговою маркою ТМ TriboAutoParts згідно з вимогами до продукції даного типу в країнах ЄС.

Продукція під новою торговою маркою пройшла випробування як у вітчизняних лабораторіях, так і у випробувальних центрах інших країн (голландському ROCKWOOL ROCKBRAKE та іспанською IDIADA).

На підприємстві забезпечено 100% вхідний контроль якості сировини та матеріалів, який проводить власна акредитована лабораторія. Контроль якості готової продукції забезпечує власний науковий центр "R&D", обладнаний сучасним випробувальним обладнанням, що дозволяє проводити тестування продукції в умовах, максимально наближеним до реальних.

Система менеджменту якості сертифікована у відповідність з міжнародними стандартами: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, а також ISO 16949:2009.

ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» зацікавлене у створенні  довгострокових, перспективних відносин з потенційними діловими партнерами Республіки Молдова, що дозволить розширити професійні та фінансові можливості кожної із сторін.

Співпраця з компанією ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо» забезпечує якісний сертифікаційний продукт і прийнятні ціни, а також і широкий вибір продукції та її своєчасні поставки.

У разі зацікавленості ТОВ «Білоцерківський завод «Трібо»готове провести переговори на території Республіки Молдова.

Контактна інформація: 09108, Україна, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Леваневського, 95, тел.: +38 (04563) 7-26-20; e-mail: office@tribo.com.ua ; веб-сайт: http://tribo.ua/

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "171 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" пропонує зацікавленим підприємствам і організаціям Республіки Молдова розглянути пропозиції щодо поставок техніки аеродромно-наземного забезпечення польотів авіації.

ТОВ "171 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" також підтверджує готовність виконати капітальний ремонт техніки замовника, або поставити запасні частини.

Каталог продукції та послуг  ТОВ "171 ЧЕРНІГІВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД" знаходиться тут.

Контактні дані:

14029, м. Чернігів, вул. О.Кошового, 1,

тел. +38 097 557 90 27, факс: + 38 04622-5-39-45,

e-maіl: 171charz @maіl.ru

Асоціація «Ліга Машинобудівників та Роботодавців України «Укрмашбуд»

Підприємства Асоціації «Укрмашбуд» готові на взаємовигідних умовах виконувати замовлення на виготовлення та постачання обладнання для переробної промисловості:

-         будівництво комплексів для промислового птахівництва (енергозберігаюче обладнання для курей несучок, кліткове обладнання  та ін.);

-         технологічне устаткування для хлібопекарської галузі;

-         устаткування для цукрового виробництва;

-         обладнання для забою та переробки м’яса ВРХ, свиней і птиці;

-         цехи з виробництва копчених продуктів; лінії для виготовлення тваринних жирів; теплоенергетичне обладнання;

-         цехи з виробництва консервів та м'ясо-кісткового борошна;

-         обладнання для рибопереробної промисловості;

-         технологічне обладнання для лікеро-горілчаної, виноробної, пивобезалкогольної, масложирової та кондитерської промисловості;

-         устаткування для виробництва спирту та біопалива;

-         обладнання для виробництва та переробки молока;

-         обладнання для зберігання та переробки зерна (млини, комбікормові заводи; мінікрупоцехи, крупорушки та розфасовочні машини);

-         обладнання для виробництва та первинного очищення рослинної олії;

-         грунтообробні машини (борони, культиватори, плуги, фрези, сівалки, та ін.).

Контактні  дані:

03035, м Київ, вул. В. Сурікова, буд. 3, тел./факс: +38 044-245-47-72, +38 099 557-84-11

E-mail: liga.umb@ppa.gov.ua

Комерційна пропозиція української компанії ВАТ «NORD»

ВАТ «NORD» - найбільший у Східній Європі виробник великої побутової техніки і торгового устаткування, з власної науково-конструкторською базою і сучасним виробництвом повного циклу, яке оснащене новітніми технологіями та сучасним обладнанням: Cannon, Gallileo, Lachenmeir. Продукція компанії експортується у країни Європи (Німеччина, Франція), СНД та Азії (обсяг експорту – 70,0%).

Компанія NORD застосовує найвищі стандарти якості, що підтверджено сертифікатом якості ISO 9001: 2008 і міжнародної системи сертифікації TUVRheinland. У виробництві застосовується тільки екологічно чисті матеріали, які відповідають найвищим екологічним нормам, вимогам директив Європейського Союзу RoHS і REACH. Холодильні прилади мають низьке енергоспоживання, згідно стандарту EN 153, і належать до класу енергоспоживання А+.

Компанія NORD пропонує своїм покупцям великий асортимент якісної побутової техніки та техніки для бізнесу, а саме:

холодильники;

• пральні машини;

газові, електричні та комбіновані плити;

• кондиціонери побутові та промислові;

• пилососи;

• праски;

• водонагрівачі;

• торговельне обладнання;

• молокоохолоджувачі;

• компресори.

Компанія «NORD» зацікавлена у налагодженні торговельно-економічних відносин з потенційними споживачами в Республіці Молдова.

Контактна інформація: 83112, м.Донецьк, пр.Жуковского, 2, тел.: +38 (062) 385-09-80; +38 (062) 385-04-96; +38 (062) 385-77-78; +38 (062) 387-55-71; факс: +38 (062) 385-09-70; е - mail: Anton@aonord.donetsk.ua; postmaster@aonord.donetsk.ua; info@nord.ua; alekseenko@nord.ua; веб-сайт: www.nord.ua.

Комерційна пропозиція української компанії ВАТ «Електровимірювач»

ВАТ «Електровимірювач» - найбільше і єдине в Україні підприємство, яке розробляє і виробляє багатофункціональні (комбіновані) електровимірювальні прилади.

Компанія використовує сучасні прогресивні технології та забезпечує виготовлення продукції, яка відповідає високим стандартам якості, про що свідчить сертифікація в системі УкрСЕПРО і внесення до Держреєстру засобів вимірювань України, сертифікація в системі ГОСТ -Р, внесення до Держреєстру засобів вимірювань Росії і Білорусі. Крім цього, підприємство сертифіковане в міжнародних і національних системах менеджменту якості ISO 9001: 2008.

Прилади ВАТ «Електровимірювач» мають гідну репутацію у споживачів і відрізняються надійністю, простотою в експлуатації і майже необмеженим терміном їх служби.

На сьогоднішній день основними напрямками діяльності є виготовлення:

• електровимірювальних приладів загального та спеціалізованого призначення для енергетики, залізниць, підрозділів електрохімічного захисту від корозії, водоканалів;

• приладів та обладнання для обслуговування автотракторної техніки;

• метрологічного обладнання для проведення повірки та калібрування аналогових та цифрових приладів.

Новим пріоритетним напрямком є комплексна розробка та серійне виготовлення комплектів приладів та обладнання для кабінетів фізики та лабораторій навчальних закладів усіх рівнів акредитації.

Компанія «Електровимірювач» зацікавлена у налагодженні торговельно-економічних відносин з потенційними споживачами в Республіці Молдова.

Контактна інформація: 10014 Україна, м.Житомир, пл.Перемоги, 10; контактна особа - Світлана Вікторівна Злобіна; тел.: +38 (0412) 22-54-53; +38 (0412) 41-30-62; моб.т.: +38 (050) 41-06-322; тел./факс: +38 (0412) 22-54-53; е-mail: office@eliz.com.ua; zsv@eliz.com.ua; веб-сайт: http://www.eliz.com.ua/company.html.

 

ДП "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. А.М.Макарова

- сільгосптехніка, трактори

 

ТОВ "Александр-Лімітед"AC -1 " Supershlyah "

- целюлознне покриття для будівництва автошляхів

 

Підприємець Filippova L.Y. 

- паливні пелети,
- хвойне борошно для годування фермерської худоби,
- травяне гранульоване борошно для годування худоби.

 

Пропозиції підприємств-експортерів цукру

Українські підприємства-експортери цукру, члени Національної асоціації цукровиків України «Укрцукор», зокрема: ТОВ «Цукроагропром», Цукровий холдинг «Т-Цукор» (Агрохолдинг «Мрія»), ТОВ «Група Агропродінвест», ТОВ «Кернел-Трейд», ТОВ «Іллінецький цукровий завод» ПАТ «Гнідавський цукровий завод» ТОВ «Радехівський цукор» ТОВ «Старокостянтинівцукор», зацікавлені у налагодженні торговельно-економічних відносин із економічними агентами-імпортерами Республіки Молдова.

Підприємства пропонують експортувати цукор білий кристалічний 2-ї та 3-ї категорій, який відповідає Національному стандарту України ДСТУ 4623:2006 (код товару - 1701991000).

Цукор готовий для реалізації шляхом роздрібної торговельної мережі, використання в системі ресторанного бізнесу та для промислового перероблення у різних галузях харчової промисловості (кондитерській, хлібопекарській, молочній, харчоконцентратній, біофармацевтичиій), а також для виробництва лікеро-горілчаних і безалкогольних напоїв та продуктів дитячого харчування тощо.

Обсяги мінімальної і максимальної партії та її пакування, а також орієнтовна ціна за одиницю пропонованої продукції визначаються за домовленістю.

Контактна інформація:

ТОВ «Цукроагропром»:

04070, м.Київ, вул. Почайнинська, 38/44; тел.; +38 (044) 462-59-45; e-mail: rav@astartakiev.kiev.ua; контактна особа - Анатолій Руснак.

Цукровий холдинг «Т-Цукор», Агрохолдинг «Мрія»:

46000, м.Тернопіль, вул. Мазепи, 10., оф.312; тел.: +38 (044) 393-47-93; +38 (035) 247-60-70; e-mail: vnevistyuk@mriya.ua; контактна особа - Володимир Невісток.

ТОВ «Група Агропродінвест»:

04176, м.Київ, вул. Електриків, 29-А; тел.: +38 (044) 351-72-80, +38 (044) 351-78-78; e-mail: Stepanov@upi.com.ua; контактна особа - Андрій Степанов.

ТОВ «Кернел-Трейд»:

01135, м.Київ, вул. Дмитрівська, 92-94; +38 (044) 461-88-02; e-mail: y.pugach@kernel.ua ; контактна особа - Пугач Юрій.

ПАТ «Гнідавський цукровий завод»:

43022, м.Луцьк, Волинська обл., вул. Ранкова, 1; +38 (0332) 78-44-19; e-mail: jorist@gnidava.lutsk.ua; контактна особа - Сергій Бондарук.

ТОВ «Іллінецький цукровий завод»:

м.Іллінці, Іллінецький р-н., Вінницька обл., вул. К.Маркса, 1; тел.: +38 (0434) 52-30-46; e-mail: secreticz@i.ua; контактна особа - Віктор Юр.

ТОВ «Радехівський цукор»:

80250, с. Павлів, Радехівський район, Львівська обл., вул. Юності, 39; тел.: +38 (0325) 59-50-11; e-mail: Radsugar@ukr.net; контактна особа - Іван Чепак.

ТОВ «Старокостянтинівцукор»:

31102, м. Старокостянтинів, Хмельницька обл., вул. Мануїльського; тел.: +38 (0385) 43-21-78; e-mail: Starsugar@I.ua; контактна особа - Олександр Співак.

 

Пропозиції підприємств харчової та переробної промисловості України (завантажити окремим файлом)

 

Комерційна пропозиція української компанії ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є одним з найбільших виробників залізничного рухомого складу в Україні, країнах СНД і далекого зарубіжжя (Куба, Іран, Китай, Канада, Туреччина, Східна Європа та ін.). Відповідно до технічних вимог замовників були розроблені і створені такі типи вагонів як вагон-цистерна, довгобазова вагон-платформа, хопер-дозатор.

Протягом 144-річної історії основною спеціалізацією було виробництво вантажних вагонів (потужність виробництва становить близько 12 000 вагонів/рік). Завдяки наявності власного інжинерингового центру, протягом останніх 13 років, підприємством освоєно виробництво пасажирських вагонів, вагонів метро, електропоїздів, дизель-поїздів (загальна виробнича потужність - до 300 вагонів/рік), а також тунельних і поверхових ескалаторів, в найближчих планах - виробництво трамваїв.

Продукція заводу сертифікована за стандартами України (УкрСЕПРО), Російської Федерації (РС ФЖТ), а також європейськими стандартами ISO, американськими AAR і має ряд міжнародних нагород за якість. У 2013 році підприємство сертифіковане за міжнародним стандартом залізничної промисловості - IRIS.

З метою розширення ринків збуту і пошуку нових надійних партнерів, завод зацікавлений у налагодженні співпраці з державними організаціями та приватними компаніями Республіки Молдова в контексті здійснення поставок продукції пасажирського та вантажного вагонобудування. При цьому підприємство готове створювати продукцію з урахуванням усіх побажань замовника, організовувати спільну збірку на його території, а також забезпечувати гарантійне та сервісне обслуговування.

Більш детально з номенклатурою продукції заводу і її основними технічними характеристиками можна ознайомитися на сайті www.kvsz.com. У разі  зацікавленості замовника в налагодженні співробітництва з питань поставки продукції ПАТ «КВБЗ», підприємство готове надати детальну техніко-комерційну інформацію щодо будь-якого зі своїх продуктів.

Контактна інформація: 39621, Україна, м. Кременчук, вул. І.Пріходько, 139; тел.: +38 (0536) 76-95-05; +38 (0536) 76-94-09; факс: +38 (0536) 74-36-20; e - mail: kvsz@kvsz.com.

Перелік продукції, що виробляється ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»

Найменування товару (товарної групи)

 

Прогнозний об’єм продукції,

який може бути поставлений

Вантажні вагони

 

2000-3000 од. на рік

Запасні частини до залізничного транспорту

 

 

10-20 млн. грн.

Пасажирські вагони

 

40-50 од. на рік

Вагони метро

 

40-50 од. на рік

Ескалатори

 

3-5 од. на рік