• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
 • Русский
Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон
Опубліковано 25 липня 2022 року о 19:25

Загальні положення

 Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон  здійснюється:

1) особі, які досягла 16-річного віку, – на підставі , поданої нею особисто;

2) особі, яка не досягла 16-річного віку, – на підставі поданої особисто заяви-анкети , заяви-анкети одного з батьків/законних представників та письмової згоди другого з батьків/законних представників, яка надається під час подання документів.

Згода від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства (подається копія паспорта другого з батьків, який підтверджує іноземне громадянство, чи копія документа, який підтверджує статус особи без громадянства) чи за наявності виданої органом державної виконавчої служби довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців).

У разі відсутності другого з батьків під час подання документів у Посольстві така заява-згода може бути подана нотаріально засвідченою: нотаріусом в Україні або нотаріусом на території Молдови.

Якщо батьки не перебувають у шлюбі, оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон здійснюється на підставі заяви-анкети того з них, з ким проживає дитина. Факт проживання дитини з одним із батьків у такому разі підтверджується рішенням суду про розлучення, у якому також має бути вказано, з ким після розлучення батьків проживатиме дитина.

 Важливо! У зв’язку із скануванням відбитків пальців присутність дитини, яка досягла 12-річного віку, у Посольстві на момент подання заяви-анкети є обов’язковою! 


На який термін оформляється паспорт громадянина України для виїзду за кордон

Особам, які не досягли 16-річного віку, біометричний паспорт оформляється на 4 роки, а особам, які досягли 16-річного віку, - на 10 років.За яких умов можливо оформити біометричний паспорт


Паспорт оформляється та видається у разі:

1) якщо особа раніше не була документована паспортом громадянина України для виїзду за кордон (наприклад, в’їхала на територію Молдови у малолітньому віці/набула громадянство України разом з одним з батьків у Посольстві/ народилася на території Молдова), тобто вперше.

Увага!  Якщо особа на момент звернення до Посольства із заявою про оформлення паспорта вже досягла 16-річного віку та не була документована раніше жодним паспортним документом України (закордонним паспортом, т.зв «внутрішнім» паспортом, проїзним документом дитини), то оформлення їй паспорта здійснюється тільки після проведення Посольством процедури підтвердження належності до громадянства України та ідентифікації особи. 

2) необхідності обміну наявного паспорта громадянина України для виїзду за кордон або проїзного документа дитини у разі:

- зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон;

Увага! Оформлення закордонного паспорта на нове прізвище у зв’язку з укладенням шлюбу чи переміни імені для осіб, які тимчасово перебувають в Молдові (не оформили дозволу компетентних органів України на виїзд/ залишення на постійне проживання за кордоном та не мають у закордонному паспорті штампу "Постійне проживання"), обмін паспорта у разі зміни прізвища чи імені здійснюється лише після оформлення т.зв. «внутрішнього паспорта» (паспорт громадянина України) на нові прізвище чи ім’я. У цьому зв’язку зазначаємо, що оформлення внутрішніх паспортів здійснюється виключно  територіальними органами  Державної міграційної служби України за місцем реєстрації ( прописки) в Україні. 

 У разі, якщо т.зв. «внутрішній» паспорт громадянина України на нове прізвище змінено не було, Посольство може оформити новий біометричний паспорт тільки на попереднє прізвище. 

 - виявлення помилки в інформації, внесеній до паспорта для виїзду за кордон;

- закінчення строку дії паспорта для виїзду за кордон чи відсутності у ньому вільних сторінок;

- непридатності паспорта для виїзду за кордон для подальшого використання (наприклад, у разі пошкодження).

3) втрати або викрадення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

4) необхідності оформлення другого паспортного документа (на додаток до вже наявного на руках дійсного паспорта громадянина України для виїзду за кордон).

Увага! Громадянину України не може бути оформлено більше двох дійсних паспортів для виїзду за кордон. Таким чином, якщо у заявника на момент звернення до Посольства вже є 2 закордонні паспорти, навіть якщо один з них вже прострочений, то біометричний паспорт може бути оформлено тільки на заміну одного з них (як правило, замість простроченого). У такому разі паспорт, який підлягає обміну, вилучається Посольством відразу у день подання необхідних документів.

Усі документи необхідно подавати в оригіналі разом із заздалегідь зробленими копіями!  Документи, вчинені іноземною мовою, подаються разом із офіційним перекладом  українською мовою.

 

УВАГА! Будь-які документи чи довідки, видані органами т. зв. «ПМР», до розгляду не приймаються!Оформлення паспорта громадянина України особі, яка досягла 16-річного віку, у разі обміну або вперше

Для оформлення паспорта подаються:

1) заява-анкета;

2)  документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та копія його першої сторінки ( паспорт громадянина України для виїзду за кордон, паспорт громадянина України (т.зв. «внутрішній»), проїзний документ дитини, довідка про визначення належності до громадянства України або довідка про реєстрацію особи громадянином України ( для осіб, які оформили набуття  громадянства України).

У разі наявності у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, який подається для оформлення біометричного паспорта, відміток «Постійне проживання » чи про перебування на консульському обліку , додатково подаються копії цих сторінок паспорта;

3) документ, а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України на території Молдови (посвідка на постійне проживанні в РМ ( permis de sedere permаnenta) , посвідка на тимчасове проживання в РМ ( permis de sedere provizorie), довідка, видана органами Бюро міграції РМ, яка підтверджує статус проживання чи перебування особи на території РМ тощо).

У разі відсутності зазначених вище документів на підтвердження факту проживання чи перебування на території РМ може бути поданий один з таких документів:  довідка з місця роботи, підписана роботодавцем чи іншою уповноваженою особою та засвідчена нотаріально; документи на право власності чи оренди помешкання; інші наявні документи чи довідки, які підтверджують факт постійного проживання чи тимчасового перебування особи на території Молдови;

4) у разі зміни прізвища чи імені особи - свідоцтва або витяги з актового запису про шлюб,  розірвання шлюбу, переміну імені чи відповідне рішення суду, в якому зазначено про переміну прізвища. У разі зміни інформації, внесеної до паспорта для виїзду за кордон, документи для його обміну подаються протягом одного місяця з дати настання таких обставин (подій).

5) документ про сплату консульського збору  на суму 130 дол.США (квитанція для оплати видається консульською посадовою особою після розгляду та перевірки наданих документів) або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України

 6) у випадку необхідності повернення паспорта при  його обміні -  заяву про повернення паспорта для виїзду за кордон, що підлягає обміну, після його анулювання у зв’язку з наявністю в ньому віз або у випадку, якщо такий паспорт є підставою для отримання/продовження дозвільних документів на проживання в Республіці Молдова.


Документи, вчинені іноземною мовою, подаються разом із офіційним перекладом  українською мовою.


УВАГА! Будь-які документи чи довідки, видані органами т. зв. «ПМР», до розгляду не приймаються!Оформлення паспорта громадянина України у разі втрати/викрадення паспорта громадянина України для виїзду за кордон


Для оформлення  паспорта замість втраченого або викраденого подаються:

1)  заява-анкета;

2) паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку) або інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, за відсутності - його копію (у разі наявності), або надається інформація про раніше оформлені на ім’я цієї особи документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України;

3)  документ, а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном : (посвідка на постійне проживанні в РМ ( permis de sedere permаnenta) , посвідка на тимчасове проживання в РМ (permis de sedere provizorie), довідка, видана органами Бюро міграції РМ, яка підтверджує статус проживання чи перебування особи на території РМ тощо).

4) документ (протокол, довідка поліції тощо), виданий компетентними органами Молдови, що підтверджує факт звернення заявника з приводу втрати або викрадення паспорта;

5) документ про сплату консульського збору  на суму 130 дол.США (квитанція для оплати видається консульською посадовою особою після розгляду та перевірки наданих документів) або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України.  Інші форми оплати, зокрема готівкою,  не приймаються.

Увага! Оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон у разі його втрати або викрадення  здійснюється за результатами перевірки особи заявника, його належності до громадянства України, а також факту видачі втраченого чи викраденого паспорта шляхом надсилання відповідних запитів до компетентних органів України або шляхом перевірки відповідної інформації за наявними у Посольстві базами даних. У цьому зв’язку строк оформлення нового паспорта збільшується на період проведення такої перевірки.


УВАГА! Будь-які документи чи довідки, видані органами т. зв. «ПМР», до розгляду не приймаються!
Оформлення  паспорта дитині, яка не досягла 16-річного віку


Для оформлення біометричного паспорта дитині, яка не досягла 16-річного віку, один з батьків дитини/законний представник подає:

1) заяву-анкету;

2) документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та копія його першої сторінки ( паспорт громадянина України для виїзду за кордон/паспорт громадянина України (т.зв. «внутрішній»), проїзний документ дитини. Підтвердженням громадянства неповнолітньої особи, яка народилася за кордоном, може слугувати довідка про реєстрацію особи громадянином України.

У разі наявності у паспорті громадянина України для виїзду за кордон, який подається для оформлення біометричного паспорта, відміток «Постійне проживання » чи про перебування на консульському обліку , додатково подаються копії цих сторінок паспорта;

3) документ, а також його копія, що підтверджує постійне проживання або тимчасове перебування громадянина України за кордоном (посвідка на постійне проживання в РМ (permis de sedere permаnenta ) , посвідка на тимчасове проживання в РМ (permis de sedere provizorie), довідка, видана органами Бюро міграції РМ, яка підтверджує статус проживання чи перебування особи на території РМ тощо).

4) свідоцтво про народження , видане уповноваженими органами України чи іноземної держави, та його копія.

У випадку народження дитини  в РМ подається свідоцтво про народження, оформлене органами РАЦС РМ разом із його офіційним перекладом українською мовою.

У випадку народження дитини на території іншої іноземної держави,  подається свідоцтво про народження дитини , видане уповноваженими іноземними органами, яке має бути легалізоване чи засвідчено штампом «Apostille», якщо інше не передбачено міжнародними договорами  та з офіційним перекладом українською мовою (нотаріально засвідчений переклад);

5) документ про сплату консульського збору  на суму 40 дол.США (квитанція для оплати видається консульською посадовою особою після розгляду та перевірки наданих документів) або оригінал і копія документа, що підтверджує право на звільнення повністю або частково від його сплати, відповідно до законодавства України.  Інші форми оплати, зокрема готівкою,  не приймаються.

6) одну фотокартку дитини розміром 10 х 15 сантиметрів – подається виключно у разі оформлення паспорта дитині, яка не досягла 12-річного віку.

7) заяву другого з батьків, який є громадянином України, про згоду на оформлення паспорта дитині. У разі відсутності другого з батьків у Посольстві на момент звернення з клопотанням про оформлення паспорта, така заява може бути засвідчена нотаріусом в Україні або будь-яким нотаріусом на території Молдови.

Згода від другого з батьків/законних представників не вимагається, якщо він є іноземцем або особою без громадянства чи за наявності виданої органом державної виконавчої служби довідки про наявність заборгованості із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців).

8) паспорти (та копії перших сторінок) батьків дитини/законних представників, а також документи, які підтверджують постійне/тимчасове проживання батьків в РМ ( permis de sedere permаnenta/  permis de sedere provizorie ).


 Увага!

 1. Внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено. Кожній дитині оформлюється окремий паспорт.

 2. Присутність дитини у Посольстві під час подання документів на оформлення їй паспорта вимагається починаючи  з 12-річного віку. 

 

УВАГА! Будь-які документи чи довідки, видані органами т. зв. «ПМР», до розгляду не приймаються!


 

Видача оформленого паспорта громадянина України для виїзду за кордон

Оформлений біометричний паспорт видається особисто заявникові. При цьому отримання готових до видачі паспортів за дорученням іншою особою чи відправка готових паспортів Посольством поштою на адресу їх власників не передбачено чинним законодавством.


Біометричний паспорт, оформлений на ім’я дитини, яка не досягла 12-річного віку, може бути виданий одному з батьків дитини або іншій особі, уповноваженій на це батьками на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку.


Біометричний паспорт, оформлений на ім’я дитини у віці від 12 до 16 років, може бути виданий одному з батьків дитини або іншій особі, уповноваженій на це батьками на підставі довіреності, засвідченої в установленому порядку, за умови присутності дитини, на ім’я якої оформлено біометричний паспорт, у Посольстві.


Для отримання біометричного паспорта його власник подає документ, що посвідчує його особу.

Для отримання біометричного паспорта його власник повинен здати той паспорт, який подавався для обміну на біометричний.


Увага! У разі неотримання біометричного паспорта протягом одного року з моменту його надходження до Посольства, такий паспорт підлягає знищенню.


Консульський збір за оформлення біометричного паспорта

Консульський збір за оформлення паспорта сплачується на підставі оформленої у Посольстві квитанції для сплати у банку та складає:

- 130 дол. США ( 90 доларів - за оформлення паспорта та 40 доларів за автоматизовану обробку даних при оформленні паспорта). Зазначена сума консульського збору стягується у випадку оформлення паспорта у зв’язку із:

- закінченням строку дії попереднього паспорта;

- відсутністю вільних сторінок у діючому паспорті;

- переміною громадянином України прізвища (імені);

- оформлення другого паспорта на додаток до діючого;

- встановлення неточностей у внесеній до діючого паспорта інформації;

- за видачу паспорта вперше (наприклад: у разі досягнення 16-річного віку, набуття особою громадянства України, замість проїзного документа дитини або якщо дані дитини були внесені в паспорти батьків);

- втратою паспорта, його викраденням чи пошкодженням.

- 40 дол. США – за видачу паспорта громадянам України, які не досягли 16-річного віку (зазначена сума є, фактично, оплатою за автоматизовану обробку даних при оформленні паспорта у розмірі 40 доларів США, сам паспорт оформляється безкоштовно).


Строк оформлення біометричного паспорта 

Біометричний паспорт без урахування часу доставки до Посольства оформляється у строк до трьох місяців з моменту оформлення заяви-анкети.

Інформуємо, шо наразі тимчасово обмежено регулярне відправлення виготовлених паспортів громадян України для виїзду за кордон (далі – паспорт) дипломатичною поштою. 

На період дії воєнного стану, доставка паспортів може бути здійснена за допомогою операторів поштового зв’язку з міжнародних експрес-відправлень.

Процедура термінового оформлення Посольством біометричного паспорта, у тому числі за додаткову оплату, не передбачена.

У випадку необхідності термінового доставлення паспортного документа передбачена можливість пересилки паспортів міжнародними експрес-відправленнями за відповідною заявою про доставку паспорта за рахунок коштів заявника. 

Відправлення паспортів (персоналізованих бланків) компаніями здійснюється за письмовою заявою за власний рахунок громадянина, на ім’я якого оформлюється паспорт, або його законного представника.

 Замовити і оплатити послугу міжнародної експрес доставки паспортів (персоналізованих бланків) за узгодженим тарифом в українській гривні можна на е-платформі https://dhlportal.com.ua, де розміщено посилання на «Доставка паспорта» (виключно після друку паспортного документа в Україні -стан документа «Виготовлений»). 

Оплата послуг здійснюється виключно з банківських карток Mastercard або VISA. Для можливості замовлення доставки паспорта через згаданий сервіс необхідно ввести у відповідному полі вхідний номер заявки, отриманий під час оформлення паспорта в Посольстві (вхідний номер заявки- це номер ідентифікатора сесії, який складається з 6 цифр). Для підтвердження оплати за послуги доставки використовується квитанція про сплату від компанії Портмоне, яка формується автоматично після оплати замовлення і надсилається на електронну адресу заявника.

Згідно з наданою оператором  інформацією, тариф для доставки паспорта до Посольства України в Молдові становить 1329.51 грн., термін – 4-7 робочих днів.  Звертаємо увагу, що в умовах воєнного стану, терміни доставки ПГУВК можуть бути затримані.

 • «VFS.Global».

Здійснити реєстрацію можливо за посиланням https://services.vfsglobal.com/ppj/uk/ukr/login.

Замовити кур’єрську доставку та провести оплату за замовлення паспорта можливо за посиланням https://services.vfsglobal.com/upa/uk/ukr/apply-passport (виключно після друку паспортного документа в Україні -стан документа «Виготовлений»). 

Згідно з наданою оператором  інформацією, тариф для доставки паспорта до Посольства України в Молдові становить 65 дол. США, термін – 2-4 робочі дні.  Звертаємо увагу, що в умовах воєнного стану, терміни доставки ПГУВК можуть бути затримані до 2 тижнів.


*********************************

Наголошуємо, що в умовах воєнного стану, доставка паспортів регулярною дипломатичною поштою та іншими, крім «DHL» та «VFS.Global», операторами поштового зв’язку з міжнародних експрес-відправлень, не вбачається можливою.

 

Як дізнатися про готовність паспорта?

Якщо Ви подавали документи на оформлення паспорта , перейдіть за посиланням http://passport.mfa.gov.ua/ та введіть Ваш особистий ідентифікатор сесії, який Ви отримали при подачі заяви на оформлення паспорта.

Отримати готовий паспорт можна після того, як його статус змінено на «Документ прибув до ЗДУ». Це означає, що Ваш паспорт прибув до Посольства України в РМ і Ви можете його отримати.


Особливості транслітерації імені та прізвища під час оформлення біометричного паспорта


Написання імені та прізвища особи у біометричному паспорті латинськими літерами здійснюється відповідно до правил транслітерації, затверджених чинним законодавством України.

На письмове прохання особи внесення імені чи прізвища латинськими літерами до біометричного паспорта під час його оформлення може бути виконано відповідно до їх написання:

А) у раніше виданих компетентними органами України паспортних документах (закордонних паспортах старого зразка),

Б) у документах, що підтверджують факт народження (для дитини),

В)  у документах, що підтверджують факт зміну імені (у тому числі у разі укладення або розірвання шлюбу), що видані компетентними органами іноземної держави ( стосується громадян України, які на момент реєстрації чи розірвання шлюбу на території РМ мали статус громадян України, які постійно проживають в РМ, тобто тих, які знялись з реєстрації місця проживання в України (виписались) та виїхали до РМ до 31.12.1999, або які оформили в компетентних органах України документи на виїзд/залишення на постійне проживання за кордоном та мають в закордонних паспортах штамп « Постійне проживання»).

Посольство не здійснює внесення імені чи прізвища особи латинськими літерами відповідно до їх написання в інших іноземних документах ( наприклад, дозволу на проживання),окрім вище перерахованих випадків.


Як записатися на прийом із паспортних питань

Прийом громадян із паспортних питань здійснюється виключно після попередньої реєстрації в системі електронного запису на прийом за посиланням: https://online.mfa.gov.ua/ 


Для реєстрації необхідно пройти за вищезазначеним посиланням або ж натиснути жовту клавішу «ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ» та здійснити  три необхідні для цього кроки.

У разі виникнення після успішної реєстрації у системі певних обставин, що унеможливлюють відвідання консульської установи в обраний період, слід заздалегідь надіслати відповідне повідомлення на електронну адресу: [email protected]

 

Видача оформлених паспортів здійснюється після попередньої реєстрації в системі електронного запису на прийом за посиланням: https://online.mfa.gov.ua/ 


Додаткова інформація

У разі виникнення питань щодо зазначеного порядку оформлення паспортів додаткову інформацію можна отримати за номером телефону:

(+37322)582284 або надсилати запитання на електронну пошту: [email protected].


Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux