Посольство України в Республіці Молдова

Київ 01:29

Спільний звіт про прогрес у переговорах стосовно нової посиленої угоди між Україною та ЄС

Контекст

Відносини між ЄС та Україною зараз ґрунтуються на Угоді про партнерство та співробітництво (УПС). УПС набула чинності у 1998 році на десятирічний період, який згідно з відповідними положеннями УПС, та як було підтверджено на саміті Україна – ЄС у жовтні 2006 року, автоматично продовжуватиметься з року в рік до набрання чинності новою договірною домовленістю.

З лютого 2005 року спільний План дій Україна – ЄС надав підтримки відносинам між Україною та ЄС. У рамках УПС він став політичним інструментом для спрямування відносин Україна – ЄС в усіх сферах співробітництва.

На знак визнання значних демократичних та економічних реформ, які відбуваються в Україні, у березні 2007 року ЄС та Україна розпочали переговори стосовно нової посиленої угоди (НПУ), яка вийде за рамки існуючої Угоди про партнерство та співробітництво та спільного Плану дій там, де це виявиться можливим.

З моменту початку переговорів 5 березня у Брюсселі відбулося чотири раунди. Переговори були проведені у конструктивній і позитивній атмосфері, при цьому обидві сторони виявили готовність швидко просуватися вперед і перейти до змістовної частини переговорів. Переговори проводилися під час пленарних засіданнь та трьох переговорних груп з питань і) політичного діалогу, зовнішньої та безпекової політики; іі) юстиції, свободи й безпеки та ііі) економічного й секторального співробітництва.

Було домовлено, що переговори стосовно поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, яка має стати ключовим елементом НПУ, розпочнуться як тільки буде завершено процес вступу України до СОТ.

Наступний раунд переговорів стосовно НПУ передбачається провести в жовтні 2007 року в Брюсселі. Ще один раунд буде організований наприкінці 2007 року в Києві.

Ключовий прогрес

Обидві сторони погодилися, що НПУ повинна бути всеосяжним, амбіційним та інноваційним документом, що охоплює всі сфери співробітництва між Україною та ЄС. Вона повинна якісно виходити за рамки УПС та спільного Плану дій для найбільш можливого наближення України до ЄС. НПУ повинна відображати стратегічну важливість відносин Україна – ЄС.

Обидві сторони досягли широкого розуміння загальних цілей, цінностей і принципів, а також основних елементів Угоди. Стосовно загального політичного контексту, а також європейських прагнень України, українська сторона наголосила на своїй меті встановити новий, більш високий рівень відносин, рухаючися від принципів партнерства та співробітництва до принципів політичної асоціації та економічної інтеграції. У цьому контексті сторона ЄС наголосила, що НПУ повинна забезпечити найбільш можливе зближення України з ЄС, але «не визначатиме наперед будь-який можливий розвиток відносин між Україною та ЄС у майбутньому». Обидві сторони погодилися, що це питання повинне бути розглянуте на більш пізньому етапі і що переговори мають зосереджуватися на широкому спектрі політичних та секторальних аспектів у відносинах Україна – ЄС.

Обидві сторони домовилися використовувати робочу назву «Нова посилена угода» під час переговорів і визначити остаточну назву на більш пізньому етапі, беручи до уваги зміст тексту угоди.

Стосовно політичного діалогу, зовнішньої та безпекової політики обидві сторони вели переговори на підставі проекту тексту Угоди. Ключові цілі політичного діалогу повинні включати політичне зближення, ефективну багатосторонність, міжнародну безпеку та врегулювання криз, спільні зусилля для забезпечення миру, безпеки та стабільності на європейському континенті, повагу до демократичних принципів, верховенство права та ефективне врядування, права людини та основні свободи, а також розвиток діалогу та співробітництва з питань безпеки та оборони. Обидві сторони домовилися розглянути, яким чином ліпше відобразити українську пропозицію стосовно посилання на повагу до суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів. Текст уключає такі ключові питання, як внутрішня реформа, Міжнародний кримінальний суд, регіональна стабільність, запобігання конфліктам, урегулювання криз, можливе військово-технічне співробітництво, нерозповсюдження зброї масового ураження, роззброєння та контроль над озброєнням, боротьба з тероризмом, а також формати для ведення політичного діалогу. Хоча більша частина тексту вже погоджена, під час наступного раунду буде необхідно здійснити деяку подальшу роботу. Деякі питання, пов’язані зі згаданим вище загальним політичним контекстом, потребуватимуть опрацювання на пізніших етапах переговорів.

Стосовно юстиції, свободи та безпеки обидві сторони вели переговори на підставі проекту тексту Угоди, в якому, inter alia, йдеться про верховенство права, права людини, захист особових даних, співробітництво у питаннях міграції, притулку та управління кордонами, переміщення осіб, відмивання коштів та фінансування тероризму, співробітництва стосовно незаконного обігу наркотиків, боротьби з організованою злочинністю, боротьби з тероризмом та правового співробітництва. Українська сторона наголосила на важливості руху далі за рамки оновленого Плану дій Україна-ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, що був затверджений 18 червня 2007 року, з тим, щоб НПУ належним чином відобразила динаміку співробітництва між Україною та ЄС. Більш того, Українська сторона наголосила на своєму бажанні закріпити у тексті НПУ положення, які б обумовлювали запровадження взаємного безвізового режиму між Україною та ЄС, запровадження ефективних механізмів оперативного прикордонного співробітництва та співробітництва правоохоронних органів, а також протоколу судового співробітництва у цивільних справах. При тому, що сторона ЄС висловила чіткі застереження стосовно запропонованих положень, ці та інші питання будуть надалі обговорюватися під час наступного раунду.

Стосовно економічного та секторального співробітництва переговори вже охопили 14 із 25 сфер співробітництва, яке повинне покращити частку України на внутрішньому ринку. Тексти проекту Угоди розповсюджені та ведуться переговори з питань енергетики, навколишнього середовища, науково-технічного розвитку, освіти, навчання та молоді, а також культури, соціального співробітництва та макроекономічного співробітництва. Сторони також обмінялися неофіційними та позиційними документами з питань транспорту, аудіовізуальної політики та інформаційного суспільства, промислової політики та політики підприємництва, законодавства про компанії, – в той час як розпочалися переговори стосовно державних фінансів, гірничої промисловості, туризму, транскордонного та регіонального співробітництва. Під час перших раундів обидві сторони досягли широкого зближення поглядів стосовно цілей та елементів співробітництва у цих сферах. Переговори будуть продовжені на цій основі для попереднього завершення обговорення певної кількості питань під час наступного раунду.

Було також домовлено винести питання, пов’язані з допомогою, у горизонтальний розділ Угоди та включити посилання на участь України в програмах та агентствах Співтовариства.

Висновки

Завдяки конструктивним зусиллям обох сторін протягом перших чотирьох раундів переговорів переговори стосовно нової посиленої угоди просувалися успішно. Цей процес має бути продовжений у такому саме позитивному дусі.

Необхідна подальша робота у трьох переговорних групах та у пленарному режимі для уточнення різних питань. Політичні питання, пов’язані з європейськими прагненнями України, уключаючи питання назви угоди, необхідно вирішити пізніше, як тільки з’ясується загальний зміст НПУ.

Започаткування переговорів стосовно зони вільної торгівлі як частини нової посиленої угоди є пріоритетним питанням. Переговори будуть започатковані як тільки Україна завершить процес вступу до СОТ.