Посольство України в Республіці Молдова

Київ 02:06

Внутрішній розвиток Європейського Союзу

Ключовою проблемою сучасного етапу внутрішньополітичного розвитку ЄС залишається ухвалення нового установчого Договору Євросоюзу після зриву ратифікації Конституційної угоди внаслідок провалів у травні 2005 року референдумів у Франції та Нідерландах.

Ухвалення нового Договору дасть змогу провести необхідні інституційні реформи, які дозволять ефективне функціонування Європейського Союзу у складі 27 і більше держав-членів.

Таким чином, ухвалення нового установчого Договору ЄС має підтвердити відкритість ЄС до прийняття нових держав-членів.

Зміст проекту Конституційної угоди ЄС

Затверджений восени 2004 року главами держав та урядів країн-членів ЄС проект Конституційної угоди впроваджував докорінне удосконалення інституційної структури ЄС в умовах 25 і більше країн-членів.

Ключовими елементами проекту угоди є:

§ перегляд системи голосів держав-членів у Раді ЄС у напрямку більш зваженого представництва держав в залежності від їх населення;
§ перегляд формули ухвалення рішень кваліфікованою більшістю голосів, в якій тепер враховуватимуться не тільки розмір блокуючої меншості, але й мінімальна сумарна кількість населення країн, які перебувають у такій меншості. Нова формула покликана створити більш компромісний варіант формули кваліфікованої більшості;
§ скорочення кількості сфер діяльності ЄС, у яких рішення приймається консенсусом (менше можливостей для вето окремих держав-членів);
§ введення виборної посади Президента Ради ЄС, скасування системи головувань держав-членів.
§ скорочення складу Європейської Комісії та відмова від принципу «1 країна-член – 1 Комісар ЄС». Запровадження принципу ротації представництва країн-членів у керівництві ЄК.
§ об’єднання посад Комісара ЄС з питань зовнішніх відносин (нині Б.Ферреро-Вальднер) та Високого представника ЄС з питань спільної зовнішньої та безпекової політики (нині Х.Солана) у посаду Міністра закордонних справ ЄС.
§ закріплення за Європейським Союзом міжнародної правосуб’єктності.
§ положення про примат законодавства ЄС над національним законодавством.
§ ухвалення Хартії фундаментальних прав та свобод громадян ЄС як частини Конституційної угоди.
§ затвердження офіційних символів ЄС – емблеми та прапора.

Ратифікацію Конституційного Договору здійснили 18 держав-членів ЄС – Австрія, Бельгія, Болгарія, Кіпр, Греція, Естонія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва, Люксембург, Мальта, Німеччина, Словаччина, Словенія, Фінляндія та Угорщина. Негативний результат мали референдуми у Франції (29 травня 2005 р.) та Нідерландах (1 червня 2005 р.).

У зв'язку з провальними референдумами у згаданих країнах процес ратифікації Конституційної угоди був призупинений. Спеціальне засідання Європейської Ради (Саміту ЄС) у травні 2005 р. прийняло рішення про так званий «період роздумів», у ході якого мала бути здійснена переоцінка проекту угоди та проведені публічні консультації для врахування думки громадян ЄС.

Переломним етапом у процесі інституційних реформ ЄС стало головування ФРН у першому півріччі 2007 року. Протягом цьому періоду уряд ФРН зумів сформулювати оновлену концепцію нового установчого договору ЄС під назвою «Договір про реформу ЄС» та запропонувати зміни до його тексту, які б дозволили забезпечити його ратифікацію всіма державами-членами. Ця концепція та пакет змін були ухвалені під час чергового засідання Європейської Ради (Саміту ЄС) 23 червня 2007 р., яка затвердила узгоджений політичний мандат національним делегаціям держав-членів на переговори щодо тексту нового договору. Ці переговори проводитимуться під час спеціальної Міжурядової конференції ЄС, котра розпочала роботу 23 липня та завершить її у жовтні ц.р.

Відповідно до мандату Європейської Ради, проект нового Договору про реформи ЄС міститиме наступні елементи:

1. Відмова від ухвалення установчого договору ЄС у форматі Конституційної угоди, яка б інтегрувала діючі установчі договори (Договір про Європейське Співтовариство та Договір про Європейський Союз). Натомість пропонується повернутися до усталеної практики ухвалення нового договору, котрий вносить зміни до існуючих установчих договорів. За оцінками оглядачів, зміст нового договору на 90 відсотків відображатиме зміст проекту Конституційної угоди.

2. Запровадження нової системи ухвалення рішень установами ЄС на основі принципу «подвійної більшості« (55% від кількості держав-членів та 65% від кількості населення держав-членів). Втім, за наполяганнями Польщі, нова система голосування застосовуватиметься лише з 2014 року з додатковим перехідним періодом до 2017 року (впроваджується механізм блокуючої меншості).

3. Відмова від «конституційної« термінології у назві Угоди, назвах актів ЄС, а також застосування нової термінології для посади «міністра закордонних справ» ЄС.

4. Відмова від положення, яке стосується символів ЄС.

5. Відмова від положення про пріоритет законодавства ЄС. Замість цього планується використовувати визнані чинними договорами та судовою практикою принципи пріоритету законодавства ЄС з усіма його обмеженнями (принципи субсидіарності та пропорційності тощо).

6. Заміна повного тексту Хартії фундаментальних прав ЄС посиланням на відповідні міжнародні документи, що матиме аналогічний юридичний ефект.

7. Включення критеріїв приєднання нових держав-членів до тексту угоди на основі Копенгагенський критеріїв.

8. Згадка у тексті угоди нових викликів для майбутнього розвитку ЄС, таких як енергопостачання, кліматичні зміни або нелегальна міграція.

9. Запровадження системи винятків та вилучень зі сфері дії положень угоди для окремих держав-членів ЄС («різношвидкісна інтеграція«).

Німецьке головування в ЄС також заручилося політичною підтримкою держав-членів чітких термінів завершення процесу ухвалення нового установчого договору ЄС. Відповідно до Берлінської Декларації від 27 березня 2007 р., ухваленої з нагоди 50-річчя Римських угод, новий установчий договір ЄС має набути чинності не пізніше чергових виборів до Європейського Парламенту, які відбудуться у 2009 році.