Посольство України в Республіці Молдова

Київ 11:21

Торговельно-економічне співробітництво між Україною та Молдовою

Українсько-молдовське торговельно-економічне співробітництво

Загальний товарообіг (товари та послуги) між Україною та Республікою Молдова за результатами 2018 року склав 983,5 млн. дол. США (дані Держстату України).

Обсяг торгівлі товарами становив 907,4 млн. дол. США. При цьому експорт товарів склав 789,3 млн. дол. США, збільшившись порівняно з 2017 роком на 11,4%. Імпорт товарів склав 118,1 млн. дол. США, збільшившись на 10,6%.

Сальдо у торгівлі товарами було позитивне  - 671,2 млн. дол. США.

Зростання українського експорту до РМ обумовлено, передусім, нарощуванням обсягів поставок металобрухту (І півріччя 2018 року), а також паливно-мастильних матеріалів та більшості позицій продовольчої групи. Зокрема, привертає увагу поява у структурі продовольчої групи таких товарних позицій, як картопля, томати, цибуля та часник, яблука. Вагомими позиціями у структурі непродовольчої групи залишались електроенергія та цигарки.

Основними товарами, що імпортувались Україною з Молдови, залишались продукція рослинництва, вино та етиловий спирт. Головними факторами, що обумовили нарощування імпорту з Молдови, було помітне зростання обсягів поставок металопродукції (І півріччя 2018 року), а також насіння соняшника, портландцементу, ліків.

Обсяг торгівлі послугами між Україною та Молдовою за результатами 2018 року склав 76,1 млн. дол. США, у тому числі експорт послуг – 45,9 млн. дол. США (збільшення порівняно з 2017 роком на 12,9%), імпорт послуг – 30,2 млн. дол. США (зменшення на 5,4%).

Сальдо у торгівлі послугами позитивне – 15,7 млн. дол. США.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з РМ в економіку України станом на 01.10.2018 р. складали 10,3 млн. дол. США, збільшившись з початку 2018 року на 1,9%.

Прямі інвестиції (акціонерний капітал) з України в економіку Молдови станом на 01.10.2018 р. складали 6,7 млн. дол. США, зменшившись з початку року на 1,5%.

Перспективи розвитку економічної взаємодії між двома країнами обговорювались у ході візитів Прем’єр-міністра РМ П.Філіпа в Україну (12.04.2018 р. і 24.11.2018 р.), Прем’єр-міністра України В.Гройсмана в РМ (05.10.2018 р.), зустрічі Президента України П.Порошенка і Прем’єр-міністра РМ П.Філіпа (28.12.2018 р.), робочого візиту Міністра економіки та інфраструктури РМ К.Габуріча в Україну (18.06.2018 р.), а також контактів керівництва урядів у рамках міжнародних заходів.

У ході зустрічей обговорювалися питання розвитку українсько-молдовського співробітництва, зокрема подальшої реалізації положень «Дорожньої карти розвитку українсько-молдовського співробітництва», яка передбачає співпрацю у питаннях розвитку спільного транспортного потенціалу двох країн в європейському напрямку, зміцнення енергетичної безпеки України та Молдови через інтеграцію у відповідні європейські структури, посилення діалогу із вирішення питань, пов’язаних з раціональним використанням та охороною транскордонних водних ресурсів.

Важливим інструментом розвитку двосторонньої співпраці є Міжурядова українсько-молдовська змішана комісія з питань торговельно-економічного співробітництва. Робоча зустріч голів національних частин Комісії відбулася 18.06.2018 р. у м. Київ. Наразі українську частину Комісії очолює Віце-прем’єр-міністр України В.Кістіон, молдовську частину – Міністр економіки та інфраструктури РМ К.Габуріч.

Економічний бюлетень Посольства

 

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ УКРАЇНИ

 

ФОРУМИ, ВИСТАВКОВО-ЯРМАРКОВІ ЗАХОДИ:

ТЕНДЕРИ в МОЛДОВІ

ПЕРЕВІРКА ДІЄЗДАТНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:

În prezent în Ucraina au fost creat un şir de resursele de Internet gratuite cu ajutorul cărora agenţi economici din Republica Moldova, precum şi persoanele fizice şi juridice interesate pot verifica toate datele legate cu activitatea agenţilor economici din Ucraina, şi anume:

https://usr.minjust.gov.ua/ - Registru unic al persoanelor fizice şi juridice – întreprinzători şi organizaţii publice (informaţia de bază privind persoanele fizice şi juridice – întreprinzători);

- http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html - Registru unic de licenţă (informaţia privind licenţele posedate de către agentul economic);

- http://sfs.gov.ua/businesspartner - Registru al Serviciului fiscal de stat al Ucrainei „Partener de afaceri” (informaţia privind evidenţa agentului economic la autorităţile fiscale);

- http://www.reyestr.court.gov.ua/ - Registru unic de stat al deciziilor judecătoreşti (informaţia privind existenţa deciziilor judecătoreşti privind agentul economic în toate instanţele judecătoreşti din Ucraina);

-  http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157 - Serviciul de căutare al Judecătoriei economice superioare a Ucrainei (verificarea informaţiei privind procedura de faliment iniţiată asupra agentul economic).

 На сегодняшний день в Украине создан ряд бесплатных интернет-ресурсов, посредством которых субъекты хозяйственной  деятельности Республики Молдова, юридические и физические лица могут проверить те или иные аспекты право- и дееспособности украинских субъектов хозяйственной деятельности. Это, в частности:

https://usr.minjust.gov.ua/ - Единый реестр юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований (базовая информация относительно юридических и физических лиц – предпринимателей);

- http://irc.gov.ua/ua/Poshuk-v-YeLR.html - Единый лицензионный реестр (информация относительно наличия у субъекта хозяйственной деятельности лицензий);

- http://sfs.gov.ua/businesspartner - Сервис Государственной фискальной службы Украины «Бизнес-партнер» (информация относительно пребывания субъекта хозяйственной деятельности на учете в налоговых органах);

- http://www.reyestr.court.gov.ua/ - Единый государственный реестр судебных решений (информация о наличии судебных решений  относительно субъекта хозяйственной деятельности во всех судах Украины);

-  http://vgsu.arbitr.gov.ua/pages/157 - Поисковый сервис Высшего хозяйственного суда Украины (проверка информации относительно нахождения  субъекта хозяйственной деятельности в процедуре 

 ПРОПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ:

 Potential of Ukrainian Textile & Leather industry

Investment Proposals and Investments Passports of the regions of Ukraine:

Investment Proposals and Investment Passports of the Ukrainian Regions (English)